Triển khai, lắp đặt và cài đặt cấu hình sản phẩm, thiết bị công nghệ thông tin

Cung cấp dịch vụ triển khai, thi công, lắp đặt, cài đặt cấu hình sản phẩm, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin. Các dịch vụ mà VDO Trading cung cấp như:

  • Giải pháp hạ tầng cho hệ thống bảo mật đa tầng, nhiều lớp
  • Giải pháp cho hệ thống máy chủ lớn, ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn và các ứng dụng phức tạp
  • Giải pháp cho các hệ thống sao lưu và phục hồi tập trung
  • Giải pháp cổng giao tiếp điện tử
  • Giải pháp quản lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
  • Giải pháp tổng thể cho các trung tâm dữ liệu lớn
  • Dịch vụ tối ưu hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng lớn, hệ thống thông tin báo cáo cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Hệ thống mạng LAN, WAN
  • Giải pháp an toàn, an ninh mạng