Tích hợp hệ thống

Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức và doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, có yêu cầu công nghệ cao như tài chính công, hành chính công, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, y tế, đào tạo, giao thông, hải quan. Các dịch vụ Tích hợp hệ thống mà VDO Trading cung cấp gồm:

  • Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin, mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, bảo mật và an toàn an ninh thông tin, sao lưu dự phòng, phồng ngừa rủi ro, trung tâm dữ liệu xử lý chính (DC), trung tâm dữ liệu dự phồng thảm họa (DR)
  • Dịch vụ triển khai các giải pháp tài chính ngân hàng, chứng khoán, y tế, bảo hiểm, giáo dục, viễn thông, giao thông, hải quan và hành chính công, các hệ thống thanh toán, hệ thống giao dịch trực tuyến
  • Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho tổ chức, doanh nghiệp
  • Hệ thống thanh toán, giám sát, quản lý, các thiết bị đặc chủng cho ngành tài chính ngân hàng