Thiết bị phần cứng

VDO Trading cung cấp và phân phối các sản phẩm thiết bị phần cứng tin học, công nghệ thông tin, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng của các hãng như: HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco, SuperMicro, Fujitsu, Intel, Juniper, Qnap, Netapp, Thecus,…