Sự kiện
Thông báo

Thông báo thay đổi địa chỉ Email của VDO

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM —¶– Số: …………/TB-VDO V.v thông báo thay đổi địa chỉ...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2018

Hệ thống Vdotrading chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau: – Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2018

Hệ thống Vdotrading chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau: – Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương...

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2018

Căn cứ theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Tết Dương lịch 2018 cho người lao động, hệ...
Hotline tư vấn miễn phí