Tin sản phẩm phần mềm

Mạng dựa trên máy chủ là gì?

Mạng dựa trên máy chủ là gì?

Trong thế giới máy tính, mạng là một thuật ngữ phổ biến. Mạng máy tính có thể dựa trên một máy chủ hoặc làm việc ngang hàng. Trong bài viết này, chúng tôi đang tập trung vào ‘mạng dựa trên máy chủ là gì?’ Như tên cho thấy, cơ sở cho mạng dựa trên máy chủ là một máy chủ. Máy chủ được sử dụng làm cơ sở cho mạng này thường được gọi là máy chủ trung tâm. Để truy cập toàn bộ hệ thống, người dùng cần gửi yêu cầu cấp quyền đến máy chủ trung tâm này. Do đó, một máy chủ trung tâm trên mạng dựa trên máy chủ được kết nối với nhiều máy khách. Ngoài việc truy cập vào toàn bộ hệ thống, máy chủ trung tâm cũng chia sẻ dữ liệu.

Tại sao cần chia sẻ dữ liệu trên mạng? 

Nó quan trọng vì hai lý do. Lý do đầu tiên là để đẩy nhanh quá trình xử lý thông tin. Khi dữ liệu được chia sẻ, người dùng có thể sử dụng dữ liệu trên quy trình xử lý. Lý do thứ hai là liên quan đến sự an toàn của toàn bộ dữ liệu. Hầu hết các doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động xử lý dữ liệu thường coi dữ liệu là tài sản quan trọng. Do đó, bằng cách chia sẻ dữ liệu, nó không được lưu ở một vị trí duy nhất. Do đó, nếu hư hỏng xảy ra trên máy khách, dữ liệu vẫn an toàn. Nói một cách đơn giản, dữ liệu được chia sẻ hoạt động như một bản sao lưu trong trường hợp đó.

>>> Giới thiệu về SQL Server

Tất nhiên dữ liệu được chia sẻ trên mạng dựa trên máy chủ không dành cho bất kỳ máy khách nào. Một mức độ bảo mật khác cần được thực hiện để dữ liệu được chia sẻ của một máy khách không thể được mở bởi các máy khách khác. Trong trường hợp này, biện pháp bảo mật phổ biến nhất là sử dụng tài khoản khách hàng. Người dùng sẽ có tên người dùng và mật khẩu tương ứng của họ. Sau khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ có quyền truy cập dữ liệu được chia sẻ. Do đó, dữ liệu được chia sẻ của một máy khách chỉ có thể được truy cập bởi một người dùng có thẩm quyền.

Điều gì làm cho mạng dựa trên máy chủ khác với mạng ngang hàng? 

Trong mạng như vậy, máy chủ trung tâm không có mặt. Việc không có mạng trung tâm là không cần thiết vì người dùng có thể chia sẻ cùng một dữ liệu. Quá trình xác thực không bắt buộc ở cấp độ này. Mỗi người dùng có thể truy cập vào dữ liệu được chia sẻ trên cùng một nhóm làm việc. Mặt trái của mạng ngang hàng là không có hồ sơ theo dõi người dùng nào truy cập vào dữ liệu được chia sẻ. Mặt khác, nó làm cho dữ liệu được chia sẻ được phân phối dễ dàng hơn vì không cần thực hiện quá trình xác thực.

– VPGD HN: Tầng 2, số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội.
– Tel: 024 7305 6666
– VPGD TPHCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh.
– Tel: 028 7308 6666
– Contact Center: 1900 0366
– Email: [email protected]
– Website: https://vdodata.vn/