Recruitment

Professional environment

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện; không gian làm việc kích thích sự sáng tạo tối đa là một trong những yếu tố nền tảng giúp các thành viên phát huy năng lực của bản thân, gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

Experienced team

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện; không gian làm việc kích thích sự sáng tạo tối đa là một trong những yếu tố nền tảng giúp các thành viên phát huy năng lực của bản thân, gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

Why choose VDO Trading

The core values that make up the VDO Trading man

VDO Trading luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. VDO Trading tôn trọng con người, luôn hỗ trợ, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người VDO Trading tự tin thực hiện tốt nhất các mong muốn của mình, trong công việc và cuộc sống.

Professional environment

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện; không gian làm việc kích thích sự sáng tạo tối đa là một trong những yếu tố nền tảng giúp các thành viên phát huy năng lực của bản thân, gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

Thông thường ứng viên sẽ trải qua các vòng: lựa chọn hồ sơ, thi tuyển, phỏng vấn tại VDO Trading

1

1. Lựa chọn hồ sơ

Vui lòng lựa chọn hồ sơ nhằm xem xét tính phù hợp của các hồ sơ ứng viên so với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.Tất cả các ứng viên có hồ sơ được lựa chọn (short list ) sẽ được thông báo lịch thi tuyển / phỏng vấn

2

2. Thi viết

Các môn thi thông thường được áp dụng: Tiếng Anh, IQ, chuyên môn. Tùy theo đặc thù yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng sẽ có các môn thi khác nhau . Chỉ những ứn viên vượt qua vòng thi tuyển mới được tham gia phỏng vấn. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể không có vòng thi viết.

3

3. Phỏng vấn

Đây là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên với công ty. Thông qua buổi phỏng vấn, Công ty sẽ thu thập thêm thông tin để đánh giá sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng. Những vấn đề công ty thường xem xét trong buổi phỏng vấn : Kiểm tra lại quá trình đào tạo ...

4

4. Thỏa thuận hợp đồng

Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn sẽ được mời đến Công ty để thỏa thuận các vấn đề liên quan : Công việc , loại hợp đồng , mức lương, thời gian thử việc , thời gian làm việc , các chế độ chính sách khác của Công ty...

5

5. Nhận việc

Căn cứ vào các thỏa thuận đã thống nhất, ứng viên đến Công ty chính thức tiếp nhận công việc vào thời gian đã được thống nhất . Các thủ tục tiếp theo được thực hiện theo Hợp đồng / Thỏa thuận đã kí kết dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách trực tiếp và cán bộ Nhân Sự