Partners and Customers

Our partners

Our customers

Brand positioning by the ability to deploy typical IT projects, VdoTrading is the optimal choice of many large customers for the key projects in Vietnam and the region.

(Tiếng Việt)

 • Văn phòng Chính phủ
 • Văn phòng Quốc hội
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)
 • Bộ Ngoại giao (MoFA)
 • Bộ Khoa học Công nghệ (MoST)
 • Bộ Tài chính (MoF)
 • Bộ Y tế (MoH)
 • Bộ Công an (MPS)
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE)
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET)
 • Bộ Lao động Thương binh Xã hội
 • Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương
 • Báo Nhân dân
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Báo Tuổi trẻ
 • Kho bạc Nhà nước
 • Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
 • Cục Phòng/ Chống rửa tiền
 • Kiểm toán nhà nước
 • Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)
 • Đài truyền hình Việt nam
 • Tổng cục Thuế
 • Bộ Kế hoạch & Đầu tư
 • Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài
 • Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC)
 • UBND các tỉnh, thành phố và các Sở/Ban/Ngành trực thuộc

(Tiếng Việt)

 • BIDV
 • VietinBank
 • VBARD
 • Techcombank
 • MB
 • MSB
 • SHB
 • VIB
 • BAOVIET Bank
 • MHB
 • SeABank
 • Habubank
 • GP Bank
 • VBSP
 • HSBC
 • Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
 • Ngân hàng JP MorganChase
 • Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
 • VPBank

(Tiếng Việt)

 • Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • C.ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)
 • C.ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
 • Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNXS)
 • Tổng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
 • C.ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

(Tiếng Việt)

 • Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT)
 • C.ty Thông tin Di động (VMS Mobifone)
 • C.ty Dịch vụ Viễn thông GPC (VinaPhone)
 • Tập đoàn Điện tử Viễn thông Quân đội (Viettel)
 • C.ty CP Viễn thông Di động toàn cầu (Gtel Mobile)
 • C.ty CP Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom)
 • C.ty Đầu tư và Phát triển CNTT (VTC Intecom)
 • C.ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)
 • C.ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện (VPSC)
 • C.ty Viễn thông quốc tế (VTI)
 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

(Tiếng Việt)

 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
 • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VR)
 • Cục Đăng kiểm Việt Nam

(Tiếng Việt)

 • Trường ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU)
 • Trường ĐH Quốc gia TP.HCM (VNU)
 • Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST)
 • Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)
 • Trường ĐH Y Hà Nội (HMU)
 • Trường ĐH Thái Nguyên (TNU)
 • Trường ĐH Huế
 • Hệ thống các Trường Đại học và Trung học cơ sở

(Tiếng Việt)

 • Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)
 • Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF)
 • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
 • Ngân hàng Thế giới (WB)
 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

(Tiếng Việt)

 • Tập đoàn VinGroup
 • Tập đoàn Bảo Việt
 • Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN)
 • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
 • Tổng C.ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)
 • Tổng C.ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)