Dịch vụ công nghệ thông tin

VDO Trading cung cấp dịch vụ Cho thuê ngoài phần cứng thiết bị công nghệ thông tin: Server, Workstation, Networking, Storages, NAS, SAN, UPS, Desktop, Laptop, Projector; Cho thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; Cho thuê ngoài nhân sự công nghệ thông tin